Lider kärnverksamheten och själva omsorgen på Kårkulla?

Vem förhandlar, leder och ansvarar för de svenskspråkiga funktionshämmades framtid och välbefinnande?

Utåt sett har Kårkullakonflikten nu fått en ny vändning som måhända gör gällande att rätt har skipats. Gräver man under ytan upptäcker man ändå att frågetecknen snarare hopat sig. Kårkulla har blivit av med sin högsta chef, men man har trots utredningar inte kunnat påvisa att vederbörande gjort sig skyldig till tjänstefel.

Fastighetschefen, som fått en varning, söker sig bort från Kårkulla, får ett jobb i Pargas stad och visar sig senare endast vara på tjänstledighet, från vilken han nu plötsligt är tillbaka på Kårkulla. Personalchefen, som tidigare officiellt stödde omsorgsdirektören, söker en tjänst på Åland, där hon och hennes familj är stationerad, får den nya tjänsten, men återvänder lika plötsligt till Kårkulla.

Kårkullastyrelsens ordförande som i ett tidigt skede tog skarp ställning för omsorgschefen sitter kvar, trots att hon under det senaste halvåret inte lyckats ta tag i konflikten och få styrelsen att tillsammans sköta sina uppgifter.

Fullmäktige är splittrad och verkar sakna djupare insikt i konfliktens omfattning. En utredning lär ha påbörjats och leds förhoppningsvis av opartisk expertis.

Femtiosex mellanchefer och andra anställda har inlämnat en gemensam skrivelse med kritik mot Kårkullas organisationskultur och ledning, men de undertecknade förblir fortfarande anonyma. Vår uppfattning är att det var organisations- och förvaltningsreformen 2013, där man bland annat överlät flera enheter på en och samma chef, som på ett påtagligt sätt försämrade organisationskulturen.

Covid-19-pandemin pågår och social- och hälsovårdsreformen är inne på ett för Kårkullaomsorgen känsligt läge. Vem förhandlar, leder och ansvarar för de svenskspråkiga funktionshämmades framtid och välbefinnande?

Vi som jobbat både inom omsorgen och som förtroendevalda på Kårkulla (andra vice ordförande i fullmäktige och ordinarie medlem i styrelsen under den föregående mandatperioden) är oroade för att kärnverksamheten glöms bort och att själva omsorgen blir lidande.

Stina Engblom Colliander, Cornelius Colliander, Pargas

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Jordnära studier drar fullt hus på Keuda Saaren kartano

Mer läsning