Liberalismen som maktmedel och ideal

"Liberalismens kris ter sig allt mer som systemets kris och de som säger sig vilja försvara liberalismen verkar i själva verket bara vilja hålla fast vid status quo."

Det talas mycket om liberalismens kris i dag. Men vad är det egentligen som krisar här? Vi har ju fått lära oss att de "stora narrativen" skall ifrågasättas och dekonstrueras vilket nu naturligt nog d...