Liberala utmanar Helsingfors mest konservativa församling i söndagens val

Valdeltagandet i förhandsröstningen i Helsingfors svenska församlingar överträffade siffrorna i motsvarande val för fyra år sedan. Den egentliga valdagen är söndag 18 november. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Tre grupper konkurrerar om väljarnas röster i Petrus församling i valet på söndag. De konservativa ställer Jesus i centrum och vill stå upp som hans lärjungar, de moderata vill förnya kyrkans approach och de liberala vill öppna kyrkan för alla i församlingsvalet.

Petrus församling är konservativast i Helsingfors, sett till kandidaterna i valet till församlingsråd, men församlingens medlemmar kan ändå rösta på kandidater i tre olika grupper, en konservativ, en moderat och en liberal.

– Egentligen är alla grupper ganska blandade, säger Christoffer Perret, kandidat i den moderata gruppen Petrus framtid.

Hans grupp vill förnya kyrkan mest till form och tilltal.

– Kyrkan behöver ett nytt sätt att vara kyrka på. Jag tror att tiden för en slags enhetskultur är förbi, att kyrkan måste ta en fräsch approach men ändå våga vara kyrka, säger han.

Perret menar att kyrkan ska finnas till för folk i alla åldrar och vara relevant och lättillgänglig också för mindre aktiva medlemmar.

– Kyrkan ska jobba för de svaga och utsatta där staden inte kan eller har resurser att göra det kyrkan gör. Vi ska göra det vi gör bra som skriftskolor, vigslar och dop. Vi ska våga vara en kyrka som talar om andliga behov i vardagen. Vi ska vara en samtalspartner i frågor som berör församlingsmedlemmar, som föräldraskap eller äktenskapsrådgivning. Men kyrkan ska inte göra det Folkhälsan eller Röda Korset gör, däremot nog samarbeta med sådana organisationer, säger han.

Petrus församling ordnar gudstjänster av olika slag, "mer och mindre stillsamma", som Perret beskriver dem. Han tycker att det är bra att de tre grupperna kompletterar varandra.

– Det handlar om olika uttrycksformer för olika behov, och inte om att en form vore bättre än en annan.

1 079 personer i de svenska församlingarna i Helsingfors förhandsröstade i årets församlingsval. Det ger ett valdeltagande på 5,7 procent.

Valdeltagandet i förhandsröstningen ökade i alla tre församlingar. I Matteus församling röstade 445 personer (mot 349 i valet 2014), i Johannes 364 (300) och i Petrus 270 (247).

Den egentliga valdagen är söndag 18 november. Alla 16 år fyllda medlemmar får rösta kl 11–20. Matteus församling röstar i Matteuskyrkan, Johannes i Högbergsgården och Petrus i Södra Haga kyrka.

Källa: Kyrkpressen

Merparten konservativa

Det finns ändå skillnader mellan grupperna i värdefrågor. Svenska Yle rapporterade nyligen att bara 22 procent av kandidaterna i Petrus accepterar samkönade äktenskap. I övriga svenska församlingar i huvudstadsregionen varierar andelen mellan 53 och 90 procent, enligt valkompassen. Andelen i Petrus är den lägsta i huvudstadsregionen, alla finskspråkiga församlingar inkluderade.

Britta Lassus är kandidat i den värdekonservativa gruppen Tro och gemenskap och säger att hela hennes grupp backar upp ståndpunkten att det kristna äktenskapet är ett förbund mellan man och kvinna.

– Vi motiverar det med Bibelns syn på äktenskapet, säger hon.

Där Christoffer Perret vill förnya kyrkans approach och tilltal för att nå en större allmänhet vidhåller Britta Lassus att hennes grupp tänker likadant, att kyrkan ingalunda bara ska rikta sig till en inre krets. Hon ordnar med församlingens besökstjänster för att nå ensamma och svaga. Hon säger att de aktiva i Petrus ska föra det kristna budskapet vidare till andra församlingsmedlemmar men också till folk utanför kyrkan.

– Vi ska inte alls bara sitta där i en inre krets utan gå ut som lärjungar och föra Jesu budskap vidare. Vi försöker också locka folk från olika delar av staden, säger hon med hänvisning till att Petrus församling täcker en stor del av Helsingfors, från Lövö i väst via Munksnäs och Haga till Jakobacka i öst.

Också den liberala gruppen Petrus för alla vill att kyrkan ska nå ut, likaså till en bredare allmänhet, men på ett annat sätt. Man vill ordna andakter och mässor, men också mansgrupper och familjefrukostar.

– Vi vill jobba för en öppen kyrka som tillåter olikheter och välkomnar alla som de är. Församlingen har haft en ganska konservativ linje. Det försöker vi förändra genom att betona att alla ska få vara som de är. Vi talar för öppenhet i församlingen, ingen ska bli utestängd, säger Sonja Djupsjöbacka som kandiderar på den liberala listan Petrus för alla.

Kandidaterna på den liberala listan godkänner samkönade äktenskap.

Fler svenska mandat

I Petrus församling förrättas inget val till gemensamma kyrkofullmäktige eftersom församlingen har tre mandat och det fanns exakt tre personer som ville kandidera för en ordinarie plats. Här får alla tre grupper in en representant. Bengt Lassus representerar de konservativa, Christoffer Perret de moderata och Björn Månsson de liberala i församlingen.

Tidigare har Petrus haft två mandat i fullmäktige. Tack vare fusioner av finska församlingar får alla tre svenska församlingar i Helsingfors var sitt tilläggsmandat, vilket ökar deras inflytande i fullmäktige. Samtidigt finns en press på att slå ihop de svenska församlingarna till en enda. Christoffer Perret säger att det skulle minska deras inflytande och den svenska rösten i Helsingfors samtidigt som den administrativa arbetsbördan skulle öka.

– Fusionstankarna delar åsikterna inom de svenska församlingarna, men inom Petrus är alla grupper emot en fusion.

I Matteus församling finns två kandidatlistor i valet till församlingsråd, i Johannes en.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning