Liberala gick framåt i kyrkomötesvalet: "Kompromiss i äktenskapsfrågan kan vara i sikte"

Bo-Göran Åstrand, biskop i Borgå stift, tror att valresultatet speglar medlemmarna bättre än tidigare. Bild: Sören Jonsson/SPT

Biskop Bo-Göran Åstrand säger att stiftets representanter i kyrkomötet har en vilja att samarbeta för de svenskspråkigas skull.

De liberala grupperna gjorde framsteg i kyrkomötesvalet, enligt det preliminära resultatet. Veli-Matti Salminen vid Kyrkans forskningscentral delar upp ombuden i fyra grupper. Han räknar kring 10 procent som klart konservativa, 40 procent som moderata konservativa, 25 procent som moderata liberaler och 25 procent som klart liberala.

– Uppdelningen bygger på kandidaternas egna beskrivningar av sina målsättningar, skriver Salminen på Twitter.

Nästan hälften av ombuden är nya. Samtidigt blev alltfler kvinnor invalda och medelåldern har sjunkit. Bo-Göran Åstrand, biskop i svenskspråkiga Borgå stift, ser positivt på valresultatet.

– Det glädjer mig att könsbalansen för varje val förskjuts till det bättre. Det är viktigt att kyrkomötet avspeglar medlemmarna, säger Åstrand.

Åstrand hoppas att de mer moderata ombuden nu ska lyckas samarbeta för att förnya kyrkan.

– Om de moderata liberala och de moderata konservativa hittar varandra finns alla förutsättningar för att hitta en lösning i frågan om vigsel av samkönade par.

Fem representanter för Borgå stift har valts, medan den åländska representanten klarnar på måndag. Åstrand bedömer att stiftets representanter har goda förutsättningar att arbeta tillsammans.

– Det är a och o att kunna hålla ihop om frågor som berör Borgå stift och Svenskfinland. Trots att det finns olika åsikter i vissa frågor tror jag att alla vill värna om stiftet.

Kyrkomötet fick en jämnare könsfördelning än tidigare, 42 ombud är kvinnor och 53 ombud är män. Ombudens medelålder är 54 år. Bild: Ari Sundberg/SPT

Stopp för diskriminering

Tidigare har vallistorna i Borgå stift utgått från geografiska listor, men i det här valet byggde listorna på gemensamma linjer. Närpesbon Ulla-Maj Wideroos, tidigare riksdagsledamot för Svenska folkpartiet, blev invald för den mer liberala listan En kyrka för alla. Hon betonar bland annat jämlikhet och rättvisa.

– Vi vill få ett slut på diskriminering mot prästvigda kvinnor, vilket förekommer i en del församlingar.

Wideroos vill att kyrkan ska bli mer välkomnande och undvika att isolera sig. Hon tror till exempel att en starkare profil i miljöfrågor kunde väcka intresse bland vanligare finländare. Till de viktigaste frågorna hör vigsel av samkönade par.

– Det handlar uttryckligen om möjligheten att viga homosexuella par. Jag tror inte att man kan tvinga någon präst till altaret.

Handla efter Jesus ord

Göran Stenlund representerar listan För Kristi kyrka. Enligt listans program vill representanterna göra kyrkan till en god kristen miljö, där människor får komma till Jesus, möta hans nåd och förlåtelse, höra hans ord och handla efter dem.

– Det finns många människor som inte mår bra i dag, både unga och gamla. Det gäller inte bara vårt land – det finns liknande tendenser i stora delar av västerländerna i dag. Jag tror att Gud kan spela en viktig roll för den som vill ha honom i sitt liv.

Stenlund tror att kyrkan har en viktig uppgift att påminna om den goda gudens existens.

– Kyrkomötets uppgift är att föra Gud närmare människorna, det kan betyda väldigt mycket.

Invalda prästombud:

Mia Anderssén-Löf, kyrkoherde, Jakobstad, listan Tillsammans.

Rolf Steffansson, verksamhetsledare, Helsingfors, listan Tillsammans.

Invalda lekmannaombud:

Patrik Hagman, docent, teolog, Åbo, listan En kyrka för alla.

Ulla-Maj Wideroos, pensionerad riksdagsledamot, Närpes, listan En kyrka för alla.

Göran Stenlund, pensionerad verksamhetsledare, Vasa, listan För Kristi kyrka.

Därtill väljs ett ombud från Åland.

Invalda prästmedlemmar:

Katarina Gäddnäs, Mariehamn, listan Tillsammans.

Monika Heikel-Nyberg, Grankulla, listan Tillsammans.

Siv Jern, Vasa, listan Tillsammans.

Robert Lemberg, Borgå, listan Tillsammans.

Yvonne Terlinden, Karis-Pojo, listan Tillsammans.

Tomas Klemets, Vörå, listan Jesus i centrum.

Daniel Norrback, Kristinestad, listan Jesus i centrum.

Invalda lekmannamedlemmar:

Susanne Björkman, Åbo svenska församling, listan En kyrka för alla.

Gunnel M Helander, Hangö svenska, listan En kyrka för alla.

Anita Ismark, Korsnäs, listan En kyrka för alla.

Frank Lindholm, Karis-Pojo, listan En kyrka för alla.

Ann Lönnberg, Kyrkslätt svenska, listan En kyrka för alla.

Rita Nordström-Lytz, Närpes, listan En kyrka för alla.

Thomas Rosenberg, Agricola svenska, listan En kyrka för alla.

Ole Victorzon, Vasa svenska församling, listan En kyrka för alla.

Åsa Eklund, Pedersöre, listan För Kristi kyrka.

Thomas Fagerholm, Larsmo, listan För Kristi kyrka.

Marcus Henricson, Borgå svenska, listan För Kristi kyrka.

Krister Mård, Pedersöre, listan För Kristi kyrka.

Hans Snellman, Karleby svenska, listan För Kristi kyrka.

Christian Beijar, Mariehamns församling, listan Åland för stiftsfullmäktige.

Kyrkomötet är det högsta beslutandeorganet inom kyrkan. Det behandlar frågor kring kyrkans lära och arbete, kyrkans lagstiftning, administration och ekonomi.

Stiftsfullmäktige stöder att kyrkans uppgift förverkligas i stiftet och församlingarna. De har bland annat rätt att göra framställningar till kyrkomötet. Sammanlagt finns det nio stift inom kyrkan.

Svenskspråkiga Borgå stift samlar de svenska församlingarna utifrån språk medan församlingarna i övriga stift är indelade utifrån geografisk placering.

Källa: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning