Li-effekten och Janne-effekten är verkliga – men SFP har flyt på valdagen

Vänstern och De gröna ökar i popularitet bland svenskspråkiga väljare, visar den nya opinionsundersökningen. Bild: Tor Wennström

De partier som har chans att sticka upp bland svenskspråkiga väljare tycks ha lyskraftiga svenskspråkiga profiler.

Balansen mellan partival och personval tycks ha en mindre betydelse för SFP – åtminstone i allmänhet. Det syns på ett stadigt väljarstöd med få svängningar.Samtidigt är det just starka svensk- eller t...