Li Andersson vill se mer tvåspråkigt samarbete

Undervisningsminister Li Andersson hoppas att den förlängda läroplikten ger de unga bättre möjligheter i arbetslivet. – Läroplikten ska gälla hela det andra stadiet, även om den i praktiken upphör då man fyller 18. Men vi stöder tanken om att man ska bli färdig och ger de tilläggsresurser som behövs ända tills dess, säger Andersson. Bild: Karl Vilhjalmsson

Just nu är vi i en situation där tvåspråkighet för många innebär att du är har två svaga språk, säger undervisningsminister Li Andersson som tror att enspråkigt svensk- och finskspråkiga skulle gynnas av mera samarbete under skoltiden. – Jag fick kämpa hårt för att lära mig finska.

Det är fredag förmiddag och undervisningsminister Li Andersson, 32, har precis återvänt från ett utbildningsseminarium i Bryssel.– Där betonade man vikten av starka baskunskaper; att kunna läsa, skriv...