Video: Li Anderssons första minut som ordförande för Vänsterförbundet

Applåderna och jublet fyllde teatersalen i Uleåborg när Li Anderssons namn lästes upp.

Som väntat blev Li Andersson, 29, från Åbo ny ordförande för Vänsterförbundet. Utnämningen var väntad sedan Andersson för några dagar sedan fått drygt 60 procent av rösterna i den rådgivande medlemsomröstningen och de två motkandidaterna drog sig ur.

Medan jublet ännu pågick gick Li Andersson upp i talarstolen, bromsad av alla de som ville krama om henne och önska henne lycka till.

"Finns inte ord"

I sitt korta tal tackade hon för det stora förtroendet. Hon sade några ord på finska men gick snabbt över till svenska:

– Jag vill börja med att tacka alla er som är här, alla Vänsterförbundets medlemmar, för det otroligt fina och stora förtroendet som jag har fått av er. Det finns inte ord att beskriva hur mycket det betyder för mig när jag nu börjar med det här uppdraget. Tack.

Glad, spänd, ödmjuk

Andersson fortsatte sedan på finska.

– Jag känner mig glad, spänd och mycket ödmjuk. Det politiska arbetet har aldrig känts så viktigt som det gör just nu och har gjort under det senaste året. Vänsterförbundet behövs mer än någonsin. Det har kommit fram genom alla de som kontaktat mig för att berätta om hur de har påverkats av den politik som vår nuvarande regering för.

Läste föregångarens kolumner

Li Andersson tackade Paavo Arhinmäki, partiets avgående ordförande, och berättade vilken betydelse Arhinmäki har haft för hennes beslut att engagera sig i Vänsterförbundet.

– Som 16-åring satt jag hemma och läste Libero och de kolumner som den där rätt så smarte Paavo hade skrivit i tidningen. Senare, när jag blev medlem i partiet år 2008, dröjde det inte länge innan den där Paavo blev partiets ordförande.

Li Andersson fortsatte med att tala om det pågående förnyelsearbetet.

– Jag upplever själv att det nästa som vi borde få fram är att vi är en mångfacetterad grupp men att vi har mycket gemensamt. Det finns många sätt att vara Vänsterförbundare.

Kan inte ensam göra underverk

Li Andersson tackade sina två motkandidater för kampanjarbetet och till slut påminde hon om att rollen som ordförande är viktig, men att hon inte ensam kan göra underverk, utan att alla i partiet behövs.

– Nu ska vi tillsammans göra Finland till ett samhälle där människornas behov och rättigheter placeras i första rummet och inte pengarna.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning