Li Andersson: Slopa aktiveringsmodellen och satsa på utbildning

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson riktar frän kritik mot aggressiv skatteplanering med hjälp av så kallade skatteparadis. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

– Antti Rinne, det är nu på ditt ansvar att infria det viktiga löftet om att stärka jämlikheten och välfärden, säger Vänsterförbundets ordförande Li Andersson.

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson riktade en del av sina ord direkt till regeringssonderaren Antti Rinne (SDP) när hon höll ett tal i sin hemstad Åbo på onsdagsmorgonen.

Enligt Andersson visar resultatet i riksdagsvalet att finländarna vill ha förändring. Andersson vill bland annat att den nya regeringen riktar mer resurser till äldrevården och slopar den så kallade aktiveringsmodellen som Juha Sipiläs (C) regering införde.

– Antti Rinne, det är nu på ditt ansvar att infria det viktiga löftet om att stärka jämlikheten och välfärden. Den politiska högern har i åratal bjudit på otrevliga beslut, smärtsamma nedskärningar och försvagningar av olika slag, sade Andersson.

Andersson krävde också mer jämlikhet i utbildningen och betonade vikten av livslångt lärande men gick inte in på konkreta åtgärdsförslag.

Skatteparadis eller skattehelveten?

I sitt tal varnade Andersson också för plattformsekonomins avigsidor, även om hon också konstaterade att plattformsekonomi erbjuder många fina möjligheter.

– Plattformsekonomin får inte utvecklas till ett sätt att aggressivt kringgå arbetsmarknadslagstiftningen. Matbuden i Finland har redan länge fört en kampanj mot uppdragsgivarnas ensidiga dikteringspolitik. Deras situation är ett exempel på hur det går om ett företag kringgår arbetslagstiftningen med frilanskontrakt.

Mot slutet av sitt tal gick Andersson till angrepp mot aggressiv skatteplanering och kallade världens skatteparadis för skattehelveten.

– I dem gynnar pengar som är ämnade för gemensamma tjänster endast dem som gömmer undan pengarna, inte alla.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning