Li Andersson sågar Orpos förslag

Bild: KSF-arkiv / Tor Wennström

Vänsterförbundets partiordförande Li Andersson varken höjer på ögonbrynen eller jublar över finansminister Petteri Orpos budgetförslag.

– Det kom väldigt lite nytt och Orpo kommer att fortsätta med samma linje som i fjol. Han nämnde inte med ett ord vad man kan göra för låginkomsttagare.

Vänsterförbundet skulle hellre se en satsning på utbildning, sysselsättning och Innovationsfinansieringsverket Tekes, som uppmuntrar till forskning och utveckling. Hon ifrågasätter om regeringen verkligen kan nå sina sysselsättningsmål med den strategi som de har valt.

Fattiga fastnar i fällor

Andersson anser att låginkomsttagare inte borde behöva tampas med onödig byråkrati eller incentiv för att undvika arbete.

– Inom Vänsterförbundet anser vi nu att regeringen bör minska på byråkratifällorna, de så kallade flitfällorna.

Andersson har sedan länge förespråkat en hög skattesats och skriver på Twitter: "Enligt Orpo hör en hög skattesats inte ihop med välfärd. Har han någonsin hört om den nordiska välfärdsstaten?" Hon anser att både budgeten och privatiseringen av diverse tjänster är tecken på att regeringen inte är intresserade av att bevara den nordiska modellen. Vänsterförbundet stöder inte heller solidaritetsskatten, som är en förhöjd förvärvsinkomstskatt. Ett av Orpos mest omtvistade förslag är att höja gränsen för skattepliktig förvärvsinkomst tillbaka till 90 000 euro, från nuvarande 72 300 euro.

Andersson var däremot positivt överraskad över budgeteringen gällande hållbar utveckling, men påpekar att det inte var regeringens initiativ, utan ett krav från FN. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03