Li Andersson kritiserar försvarets upphandling av stridsflygplan

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson vill inte att staten låser sig vid ett förhandsbestämt antal stridsflygplan i Försvarsmaktens anbudsförfrågningar.

Enligt Li Andersson är det viktigare att utvärdera det reella behovet och sedan bestämma sig för prislappen och hur många jetplan som ska köpas.

Beslutet om de nya stridsflygplanen ska fattas 2021. Enligt den försvarspolitiska redogörelsen kostar det 7-10 miljarder euro att köpa 64 nya stridsflygplan.

– Det är möjligt att helhetsbeloppet för upphandlingen fördubblas då vi beaktar brukskostnaderna under planens livscykel. Det finns inget skäl att slå fast ett förhandsbestämt antal stridsflygplan, säger hon.

Enligt Vänsterförbundet kommer de nya flygplanen att kosta Finland en miljard euro om året 2021-2022. Försvarsministeriets budget för samma period är 2,9 miljarder euro och av detta belopp är 500 miljoner euro reserverat för materielinförskaffningar. Vänsterförbundet anser att upphandlingen av nya stridsflygplan kommer att utöka statens budgetunderskott.

– Regeringen har piskat fram en skuldfobi för att rättfärdiga nedmonteringen av välfärdsstaten. Då det gäller upphandlingen av vapen så tvekar regeringen inte att låna mera pengar för att täcka kostnaderna, säger Andersson.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03