Li Andersson ifrågasätter Migrationsverkets nya linje för ensamkommande flyktingbarn

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson kräver att regeringen förklarar varför Migrationsverket har ändrat sin praxis för ensamkommande flyktingbarn. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson kräver att inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) redogör för Migrationsverkets nya riktlinjer som går ut på att ge kortfristiga uppehållstillstånd för ensamkommande flyktingbarn.

– Migrationsverket har gått in för en ny praxis där man underlåter att bevilja längre uppehållstillstånd till flyktingbarn som saknar vårdnadshavare. Myndigheterna väntar att de ska fylla 18, varefter de ger ett negativt beslut med motiveringen att den unga inte längre har ett individuellt skyddsbehov av humanitära skäl, skriver Li Andersson i ett pressmeddelande.

Enligt Andersson har Migrationsverket tidigare beviljat uppehållstillstånd för ensamkommande flyktingbarn för 3-4 år åt gången. Enligt Migrationsverkets nya praxis är tillstånden nu i kraft endast ett år i taget.

Andersson lämnade ett skriftligt spörsmål på torsdagen för att bringa klarhet i frågan.

– Den nya linjen grundar sig inte på en förändrad lagstiftning. Många som jobbar med unga asylsökande anser att Migrationsverkets nuvarande praxis är grundlös och strider mot barnens intressen, säger Andersson.

En färsk undersökning från Unicef har påtalat att den finska asylprocessen inte beaktar barnens rättigheter, skriver Vänsterförbundet i sitt pressmeddelande.

– Finland har förbundit sig att följa FN:s folkrättsliga avtal om barnens rättigheter. All myndighetsutövning som gäller barn måste i första hand beakta barnets bästa, skriver Andersson.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03