Li Andersson: Hållbarhetstutorer kunde sprida hållbarhetskunskap i skolorna

Undervisningsminister Li Andersson (VF) anser att fortbildningsmodellen med så kallade tutorer kunde användas för att fortbilda lärare i hållbarhet. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT-arkiv

Finland och Sverige inleder ett nytt utbildningssamarbete med fokus på ekologisk och social hållbarhet. Undervisningsminister Li Andersson (VF) vill se satsningar på hållbarhetsfrågor inom yrkesutbildningen och lärarnas fortbildning.

Ekonomisk tillväxt ska kombineras medhållbar utveckling, och utbildningssektorn spelar en central roll för att det ska lyckas. Hållbarhetsfrågorna engagerar eleverna. Frågan är hur lärarna förmår ta lyra och svara på elevernas frågor.

För att rusta sig för framtiden inleder kulturcentret på Hanaholmen samt Finlandsinstitutet och Finlands ambassad i Stockholm ett nytt samarbetsprojekt med fokus på ekologisk och social hållbarhet i skolutbildningen.

Projektet lanserades på fredagen under ett webbinarium där de två ländernas undervisningsministrar deltog via videolänk.

Sveriges utbildningsminister Anna Ekström (Socialdemokraterna) betraktar Finland som ett föredöme i utbildningsfrågor. Foto: Bild: Mikael Sjövall/SPT-arkiv

Sveriges undervisningsminister Anna Ekström (Socialdemokraterna) och Finlands undervisningsminister Li Andersson (VF) uppgav att de haft tät kontakt kring flera svåra frågor under våren.

– Finland och Sverige står inför en nystart efter coranapandemin, och den bör vara hållbar. Krisen har inte drabbat barn och unga rättvist. Nu har vi en möjlighet att göra saker bättre, exempelvis genom att stärka den sociala hållbarheten. Våra länder har samma utmaningar, säger Ekström.

Andersson efterlyser, för Finlands del, ett tydligare fokus på hållbarhet i yrkesutbildningen.

– Vi har inte utnyttjat yrkesutbildningen lika bra som grundskolan och gymnasierna i fråga om att fostra till hållbart medborgarskap. Hållbarhetsfrågor hör till allmänbildningen, och den bör vara jämlik och tillräcklig för alla.

Föreslår hållbarhetstutorer bland lärare

Webbinariet var det första i en serie diskussioner med syfte att öka interaktionen mellan länderna i frågor som rör hållbarhet, utbildning och pedagogisk forskning.

Ekström ser en risk för att hållbarhet blir en fråga för ett par eldsjälar då det borde genomsyra alla läroämnen.

– Vi behöver förankra hållbarhetsfrågan som en röd tråd genom alla strategier, lärarutbildningen och i skolan, säger Ekström.

Enligt Andersson kunde den redan existerande modellen med så kallade digitutorer, när ett par lärare bygger på sina digitala färdigheter för att sedan sprida dem bland kollegerna, på ett motsvarande sätt användas för att fortbilda lärare i hållbarhet.

– Vi behöver ge barn och unga kunskap om varför världen ser ut som den gör, stärka deras förmåga till kritisk reflektion och ge dem redskap så att de som vill bidra till en lösning vet vad de kan göra.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning