Li Andersson: "Det var ett enhälligt beslut"

Det är viktigt att de elever som nu kanske inte klarat sig så bra får det stöd de behöver, säger undervisningsminister Li Andersson. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Regeringen och de experter som hördes var ense: det fanns inga tvingande skäl för regeringen att förlänga skolstängningen, säger Li Andersson i intervju med HBL.

På onsdagskvällen blev det klart: efter två månader av distansundervisning ska eleverna fysiskt återgå till skolan. Det sker den 14 maj.Även om det heter att återgången sker successivt, kommer skolan...