Lemmenjokifallet: Flygvapnets tidigare kommendör fick bötesstraff för tjänstgöringsbrott

Sampo Eskelinen dömdes av HD till ett bötesstraff på 30 dagsböter för tjänstgöringsbrott. Bild: Henri Forss/SPT

Högsta domstolen dömde den tidigare kommendören för Flygvapnet, generalmajor Sampo Eskelinen, till ett bötesstraff på 30 dagsböter för tjänstgöringsbrott.

Högsta domstolen (HD) dömde på samma sätt som hovrätten Flygvapnets tidigare kommendör, generalmajor Sampo Eskelinen, till ett bötesstraff på 30 dagsböter för tjänstgöringsbrott. Det framkommer i ett pressmeddelande på måndagen.

Enligt HD hade Eskelinen i sitt uppdrag som kommendör för Flygvapnet gjort sig skyldig till tjänstgöringsbrott genom att uppsåtligen underlåta att se till att en förundersökning inleddes omedelbart på grund av en brottsmisstanke mot kommendören för Karelens flygflottilj.

Flera personer hade under en frivillig övning som Försvarsmakten ordnade i Lemmenjoki i september 2017 iakttagit att kommendören för Karelens flygflottilj uppträtt berusat och osakligt mot deltagare i övningen.

Vid händelsetidpunkten var Eskelinen disciplinär förman för flygflottiljens kommendör. Enligt lagen ska den disciplinära förmannen omedelbart inleda förundersökning om förmannen har fått kännedom om att en underlydande begått ett militärt brott eller misstänker att ett sådant har inträffat. Eskelinen inledde förundersökningen först tre månader efteråt.

Karelens flygflottiljs kommendör Markus Päiviö har tidigare dömts till böter för missbruk av förmansställning, tjänstgöringsbrott och ärekränkning.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning