Lekande lätt att beställa sprit på nätet – men nu kan det bli stopp

En procent av den alkohol som konsumeras i Finland säljs över nätet och levereras i postpaket hem till beställaren. Andelen kommer att växa då näthandeln ökar. Den dag internationella e-handelsjättar som Amazon eller Alibaba etablerar sig i Finland skulle mattan dras under statsmonopolet Alkos existens, befarar Social- och hälsovårdsministeriet som planerar ett förbud av distansförsäljning till Finland. Alkoholförsändelserna på bilden är beställda över nätet konfiskerades av tullen i Västra hamnen för tolv år sedan. Bild: Lehtikuva/Matti Björkman

Med bara några klick går det att beställa vin-, öl- och starkspritbuteljer av alla de slag via utländska nätaffärer. Distansförsäljning av alkohol är en gråzon i lagstiftningen och regeringspartierna är osams om att förbjuda eller tillåta.

Ölkonnässören Anton lovordar den tyska nätsprithandeln och berättar glatt hur han återigen har lagt in en beställning på 2 flak öl och en halvliter finsk Napue-gin samt en flaska fransk kvalitetscalvados. Jämfört med vad buteljerna skulle kosta i Finland är priset upp till hälften billigare, förklarar han belåtet. Ovanpå tillkommer visserligen fraktavgiften på 35 euro för att få den kluckande beställningen levererad till hemdörren.

– Jag är en motståndare av monopol. Dels är det billigare att köpa från utlandet, dels grämer det mig att ölsortimentet i Finland är begränsat. Dessutom är det behändigt att få leveransen hemburen till ytterdörren, prisar han den tyska alkoholnäthandeln.

Även ölvännen Johan hör till dem som har slutat köpa sina drycker i hemlandet.

– Mitt intresse tog fart då jag gifte mig och vi hade en stor bröllopsfest på Riddarhuset. Den gången åkte vi till Tallinn och lastade bilen full med drycker för cirka 1 500 euro. Motsvarande lass köpt i Finland hade gått på 4 000.

Nästa steg var då hans särintresse för specialöl vaknade och det irriterade honom att han var tvungen att punga ut med en femtiolapp för tio buteljer öl.

– Förstås är det möjligt att åka till Estland eller Lettland och göra inköpen där, men det tar hela dagen och jag hör inte till dem som tycker att det är underbart att sitta i timtal på Tallinnfärjan. Så jag forskade lite i ämnet och upptäckte att det fanns nätaffärer som levererar till hemdörren för halva priset jämfört med om du köper varorna i Finland.

Gränsöverskridande distansförsäljning av alkohol är en gråzon i lagstiftningen och av den här anledningen är namnen på de två ölvännerna ovan fingerade.

Otydlig lagstiftning

Orsaken varför lagstiftningen om distansförsäljning är så otydlig hänger ihop med att det då den förra alkohollagen trädde i kraft för 24 år sedan inte fanns något internet för att inte tala om näthandel och lagstiftarna därför inte kunde veta vilka utmaningar som framtiden skulle föra med sig. I början av 2000-talet var alkoholförsäljningen över nätet blygsam, men i takt med att näthandeln växer, har allt fler fått upp ögonen för att det också går att köpa alkohol via nätet.

Som en följd av att de två huvudpartierna i regeringen, nykterhetsvännerna i Centern och liberaliseringsivrarna i Samlingspartiet var oense om hur det skulle bli med distansförsäljningen, lät regeringen bli att revidera lagparagraferna då den nya alkohollagen, som bland annat tillåter starkölsförsäljning i mataffärerna, trädde i kraft. Då riksdagen godkände den nya lagen förutsatte den att regeringen klarlägger vad de diffusa distansförsäljningsbestämmelserna betyder. Dessutom krävde riksdagen att det inte får skapas ett system som försätter statsmonopolet Alko eller finska företag i en orättvis situation i förhållande till utländska konkurrenter.

Under våren har en arbetsgrupp vid Social- och hälsovårdsministeriet skissat på hur statsmakten ska stoppa strömmen av utländsk postordersprit. Arbetsgruppen föreslår att Finland förbjuder distansförsäljning av produkter som hör till Alkos monopol. Ännu i våras var beskedet att det fortsättningsvis skulle vara tillåtet att på distans sälja drycker med en alkoholhalt på max 5,5 procent. Men efter att Högsta domstolen i slutet av juni kom med ett prejudikat som dömde en estnisk försäljare och alkoholleverantör för alkoholbrott, gjorde social- och hälsovårdsministeriet slag i saken och lämnade in en anmälan till EU om att förbjuda distansförsäljning av drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,8 procent.

Samlingspartiet inte med på noterna

Samlingspartiet ser inte med blida ögon på regeringspartnern Centerns och Social- och hälsovårdsministeriets planer att förbjuda distansförsäljningen och samlingspartistiska regeringskällor uppger för HBL att partiet enbart har gett klartecken för att "en begränsning av distansförsäljningen utreds", men att man aldrig i något skede har gått med på att distansförsäljningen skulle förbjudas och att det "absolut inte har blivit kriminellt med distansförsäljning". Prejudikatet om den estniske spritleverantören handlade om detaljhandel, inte regelrätt distansförsäljning, anser man inom Samlingspartiet som också ondgör sig över att arbetsgruppen som föreslår ett förbud av distansförsäljningen var för snävt tillsatt: I arbetsgruppen satt tjänstemän från till exempel Skatteförvaltningen, Valvira, Tullen och livsmedelsindustriförbundet, men ingen expert på EU-rätt.

Social- och hälsovårdsministeriet påpekar på sin webbsida att det endast är distansförsäljningsföretagen som agerar kriminellt, som kund begår du inget brott om du köper på distans och ser till att skatta för flaskorna. Ministeriet varnar också på sin webbsida för att det från och med i höst är osäkert om försändelserna kommer fram. I Samlingspartiet väcker insinueringen om att tullen nu skulle börja konfiskera alkoholförsändelser förundring eftersom lagstiftningen inte har förändrats och regeringskällor säger till HBL att Social- och hälsovårdsministeriet borde ha viktigare saker att ägna sig åt (läs vårdreformen) än distansförsäljningen. Beskedet lyder också att Samlingspartiets riksdagsledamöter kommer att rösta ner ett förbud mot distansförsäljning ifall det mot förmodan skulle hinna bli aktuellt med en sådan omröstning under den här valperioden.

"Lagen är lika för alla"

Avsikten är att det nya lagförslaget om att förbjuda distansförsäljning ska sändas ut på remiss i början av september.

– Dels har Finland ett monopol, dels krävs det tillstånd för att sälja alkoholdrycker hos oss. Varken Alko eller någon annan får leverera sprit direkt hem till konsumenterna. De här lagparagraferna är i kraft även om någon från utlandet försöker sälja till Finland, säger regeringsrådet Ismo Tuominen vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Tuominen är jurist till utbildningen och har ett kvarts sekels arbetserfarenhet av alkohollagstiftning.

Vid Social- och hälsovårdsministeriet är man inte begeistrad över att krafter inom Samlingspartiet för fram att prejudikatet med den dömde så kallade alkotaxi-företagaren enbart gäller alkoholförsäljare som själva transporterar buteljerna till kunder i Finland.

– Våra rättsprinciper och grundlagen utgår ifrån att likadana fall ska behandlas på samma sätt. Nu har vi ett prejudikat där en person har sålt och levererat alkohol till kunder i Finland. Det är egalt om alkoholförsäljaren själv levererar flaskorna eller anlitar sin vän eller en kurirfirma för att transportera buteljerna. Alla fall där försäljaren ser till att kunden får sin leverans, ska dömas på samma sätt, säger Tuominen.

– Riksdagen har förutsatt att vi preciserar våra regler. För att skydda människors hälsa skriver vi ut att finsk lag i det här fallet väger tyngre än den fria rörligheten inom EU.

Social- och hälsovårdsministeriets varning om att det inte längre är sagt att alkoholförsändelser från utlandet kommer fram till beställaren, hänger ihop med att ministeriet ser att det vore möjligt för tullen att ta i med hårdhandskarna mot de kluckande postpaketen.

– Tidigare har problemet varit att tullen har sagt att det inte finns någon dom som har vunnit laga kraft. Men efter att HD kom med sitt prejudikat är problemet ur världen. Nu kan myndigheterna reagera, säger Tuominen.

Exakta siffror saknas, men uppskattningen är att distansförsäljningen i dag utgör en procent av den totala alkoholkonsumtionen. Det här är mer än till exempel all smugglad alkohol och all hembränd sprit tillsammans. Myndigheterna är väl medvetna om att näthandeln växer kraftigt och den dag internationella e-handelsjättar som Amazon eller Alibaba etablerar sig i Finland, är risken att volymerna mångfaldigas vilket skulle dra mattan under statsmonopolet Alkos existens. Det här vill man på Social- och hälsovårdsministeriet gardera sig mot.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning