Leif Schulman ska leda Finlands miljöcentral

Leif Schulman disputerade i början av 2000-talet vid Åbo universitet kring artbildning hos och skydd av Amazonas växter. Han har också jobbat som direktör för Helsingfors universitets botaniska trädgård och senast som direktör för Naturhistoriska centralmuseet. Bild: Marika Turtiainen

Leif Schulman har utnämnts till generaldirektör för Finlands miljöcentral. Han säger att man måste bygga ett hållbart samhälle på ett sätt som inte skadar naturens mångfald.

Leif Schulman tar över den högsta posten på Finlands miljöcentral kort efter årsskiftet och ska leda ämbetsverket till utgången av oktober 2025, enligt ett regeringsbeslut. Totalt 22 personer sökte tjänsten.

– Jag ser fram emot jobbet, speciellt för att biodiversiteten äntligen börjar få samma tyngd på den politiska agendan som klimatfrågan, säger han.

Schulman är direktör vid Naturhistoriska centralmuseet vid Helsingfors universitet. På miljöcentralen efterträder han långvariga generaldirektören Lea Kauppi som gått i pension.

Finlands miljöcentral bedriver miljöforskning och är tillstånds- och tillsynsmyndighet bland annat i ärenden som gäller internationell handel med hotade växter och djur.

Leif Schulman säger att ett hållbart samhälle måste bevara en rik natur och inte skada den biologiska mångfalden ytterligare.

– Vi är inte riktigt där än. Många klimatlösningar som erbjuds tenderar att vara ganska tekniska, de tar inte biosfärens sårbarhet och möjligheter i betraktande.

Den aspekten vill han lyfta på sin nya post, genom samarbete mellan de styrande ministerierna och miljöcentralens personal, och genom att kommunicera lösningarna tydligare.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning