Ledningen kritisk till FDUV:s nya namn

Bild: Wilfred Hildonen

FDUV vill framöver heta Förbundet för personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning. Det nya namnet uppfattas som tidsenligt men tautologiskt. Namnbytet förutsätter Patent- och registerstyrelsens godkännande.