Ledigt språk kan vara gott och riktigt

Bild: Mostphotos.com

Det är med språk som med musik. Man måste lära sig reglerna för att sedan kunna frigöra sig från dem och improvisera på ett fruktbart sätt.

Johanna Törn-Mangs intervjuas i en artikel (HBL 10.2) och bemöter min insändare (HBL 8.2) om språket i Radio Vega med ett överslätande försvar. Hon beklagar bristerna och bedyrar att Svenska Yle har ett särskilt ansvar för det svenska språket. Många med mig hade hoppats på förslag till förbättringar, exempelvis strängare krav vid rekryteringen eller flera språkvårdare. Ingen kräver ett felfritt språk, men ledigt språk kan vara någorlunda gott och riktigt.

Den som vet att det heter biblioteket i staden där jag bor säger inte bibloteket i staden var jag bor på grund av högt tempo eller brist på manuskript. Den som vet att det heter säga till och påpeka för säger inte säga åt och påpeka till för att det händer något oförutsett. Knappast godkänner språkvårdaren satsmönstret vi vet inte kommer Finland att gå med i Nato?

Det är med språk som med musik. Man måste lära sig reglerna för att sedan kunna frigöra sig från dem och improvisera på ett fruktbart sätt. Hasse Alfredsson och Povel Ramel kunde det, men om programvärdar som ofta slarvar med språket använder ord som snösmörja, särledes eller fullfjättrad är det varken övertygande eller roligt.

Gunilla Malm Helsingfors

Läs Gunilla Malms ursprungliga insändare här.

Läs Johanna Törn-Mangs intervju här.

Läs Barbara Cederqvist insändare om radiospråket här.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning