Ledigt språk kan vara gott och riktigt

Bild: Mostphotos.com

Det är med språk som med musik. Man måste lära sig reglerna för att sedan kunna frigöra sig från dem och improvisera på ett fruktbart sätt.