Laxfiskarnas höstfredning börjar – "Låt bli att både fiska och vada vid laxens lekplatser"

Syftet med laxfredningen är att trygga de fiskarnas fortplantning. Bild: SPT

Fram till den 30 november är laxfiskarna fredade i Finland.

Laxfiskarnas höstfredning i älvar, åar och bäckar inleds på onsdag.

Fram till den 30 november är det därmed förbjudet att ta upp öring, lax, sik och röding. Undantaget är insjölaxen, vars fredningstid började redan den 1 augusti.

Siken är fredad enbart i å, älv och bäck som mynnar i havet, och rödingen enbart i Vuoksen vattendrag. Laxfiskarna vandrar om hösten upp i älvar, åar och bäckar för att leka.

"Förutom att låta bli att fiska är det även skäl att låta bli att vada vid lekplatserna. På så sätt skadas och förstörs inte de den befruktade rommen som laxhonorna redan kan ha lagt i gruset", säger informatör Tapio Gustafsson på Centralförbundet för Fiskerihushållning i ett pressmeddelande.

Förbundet påminner också om att fiske med nät är förbjudet i vattendrag för vandringsfisk från den 15 augusti till den 30 november. I havet på ett avstånd närmare än en kilometer från mynningen till vattendrag med vandringsfisk är gäller förbudet fram till den 31 oktober.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning