Laura Leden disputerar om Emilys, Anns och andra viktiga flickors väg till oss

Kärleken till naturen var viktig i L.M. Montgomerys böcker, och den har säkert påverkat många läsares naturupplevelse, säger Laura Leden. Bild: Niklas Tallqvist

Flera generationer läsarinnor i Finland växte upp med Emily Byrd Starr, Ann Barton, Kitty Drew och Cherry Ames. Men vad hade de här hjältinnorna upplevt på väg från sin engelska skepnad till sin finska och svenska? Laura Leden har undersökt deras förvandlingar.

Emily Byrd Starr, Sue Barton, Cherry Ames, Kitty Drew – dem lärde min generations flickor i hela Norden känna på 1960- och 1970-talen, och de har följt oss genom livet som förebilder för konstnärlig k...