Laura Huhtasaari står upp för de kränkta finländarna

Laura Huhtasaari har lätt för att le i de flesta situationer, inte minst då en ivrig fyrbent anhängare säker upp henne på Träskända torg.Bild: Leif Weckström

En känsla av att vi blir utnyttjade, att andra orättmätigt snyltar på vår välfärd, ilar likt en öm nerv i delar av den finska folksjälen. Laura Huhtasaari lovar lindra smärtan.