Lättlästa noveller lanseras i fickformat

Uppstartsföretaget En liten bok ger ut finlandssvenska noveller och andra korta texter. Bild: Cata Portin

En liten bok att ha i fickan på bussen, flyget, i skolan eller var som helst. Ida-Lina Nyholm och Kajsa Heselius ger ut nya finlandssvenska noveller i fickformat för skolelever och för vuxna med tidsbrist.

När tiden är på kort kan tjocka böcker kännas övermäktiga. Många undersökningar har också lyft fram dilemmat med att allt färre ungdomar orkar läsa. Som en lösning på problemet lanseras nu små böcker under vinjetten En liten bok. Det är frågan om finlandssvenska noveller och andra korta texter, lätta att ha i fickan och att plocka fram var som helst.

– Novellformatet är ultimat för den stressade. Vi ville binda in böckerna var för sig, så att också den svagare läsaren ska kunna känna tillfredsställelse över att ha läst en bok från pärm till pärm, säger Ida-Lina Nyholm, som tillsammans med Kajsa Heselius driver uppstartsföretaget En liten bok. Båda har en lång erfarenhet av förlagsbranschen via sitt jobb som läromedelsredaktörer på Schildts & Söderströms.

Den primära målgruppen är högstadieelever och gymnasiet, men texterna lämpar sig också för vuxna. Texterna ges ut i en samling på fem böcker med samma tema. Temat för den första samlingen är klimatpåverkan. Författare är Johanna Holmström, Emma Juslin, Martina Moliis-Mellberg, Sebastian Nyberg och Marcus Rosenlund.

I samlingen om klimatpåverkan ingår tre noveller, en dikt och en populärvetenskaplig text.

– Svårighetsgraden är lite varierande. Eleven ska kunna välja en text som passar just den. För vuxna läsare är poängen att man ska kunna fundera på samma tema ur flera olika infallsvinklar, säger Nyholm.

Tanken bakom En liten bok är att de flesta författare har noveller och texter som redan ligger i skrivbordslådan, men som inte har en chans att bli publicerade.

– Noveller används redan mycket i undervisningen i högstadiet, men det är ofta gamla texter man jobbar med. Därför är det roligt att få in unga finlandssvenska författare. Finlandssvensk litteratur är ändå en viktig del av vår identitet, säger Nyholm.

För att underlätta undervisningen har redaktörerna skapat en lärarhandledning med uppgifter till varje text. Lärarhandledningarna är gjorda med högstadieelever som målgrupp. De finns att ladda ned på hemsidan enlitenbok.fi.

– Vi hoppas att lärarna ska hitta materialet och tycka att det är relevant. Businessen är inte vinstbringande för oss. Vi har fått stöd från olika fonder för att kunna sälja dem så billigt som möjligt till skolorna, säger Nyholm.

Temat för nästa samling blir sexuella trakasserier, och böckerna utkommer i början av 2019.

Flicka i gul ylletröja – Johanna Holmström

Avskedet – Emma Juslin

En jägare – Martina Moliis-Mellberg

Sjösyrsan – Sebastian Nyberg

Människan – och andra naturliga orsaker – Marcus Rosenlund

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning