Lättare att ordna gräsrotsfinansiering

Bild: Mikael Bobacka

En ny lag ska göra det lättare att ordna så kallad gräsrotsfinansiering. Investeraren Ilkka Kivimäki välkomnar nya finansieringsformer, men varnar för att ha för höga förväntningar.

Gräsrotsfinansiering – crowdfunding på engelska – har snabbt blivit ett populärt sätt att söka pengar för nystartade företag eller tillfälliga projekt. Trots att många insamlingskampanjer inte når upp till sina mål, finns det också gott om exempel på lyckade projekt.

I Finland finns ungefär en handfull företag som ordnar gräsrotsfinansiering. Eftersom fenomenet är nytt har lagstiftningen inte hängt med på alla punkter och reglerna varit otydliga. För många var det en besvikelse när Finansinspektionen i fjol slog fast att det krävs licens för att förmedla investerings- och lånebaserad gräsrotsfinansiering.

Nu är en ny lag på väg som ska göra det enklare och billigare att ordna gräsrotsfinansiering. Det är framför allt så kallad investeringsbaserad gräsrotsfinansiering, där finansiärerna via aktier blir delägare i företaget, som blir enklare. Andra former av gräsrotsfinansiering är när kunden förhandsbeställer en produkt, eller på annat sätt får en gåva i utbyte mot sin insats, men inte blir delägare i företaget.

"Stöder små och nya företag"

Enligt den nya lagen behövs inte längre licens från Finansinspektionen, utan det räcker med att registrera sig. Det är Finansinspektionen som upprätthåller registret och övervakar verksamheten. Den som vill registrera sig måste dock vara en näringsidkare med en "pålitlig ledning och med tillräcklig kännedom om finansieringsmarknaderna".

Lagändringen innebär samtidigt att kapitalkravet på företag som ordnar gräsrotsfinansiering sänks från nuvarande 125 000 till 50 000 euro.

Enligt finansminister Alexander Stubb är målet med lagändringen att stödja uppkomsten av nya finansieringskällor, speciellt för innovativa tillväxtföretag som har problem med att få finansiering via de traditionella finansieringskanalerna.

– Gräsrotsfinansiering främjar framför allt små och medelstora företags, samt nya företags tillgång till finansiering. På det här sättet kan man stärka deras tillväxt- och investeringsmöjligheter samt kommersialiseringen av innovationer, och därigenom förhoppningsvis även sysselsättningen, säger Stubb i ett pressmeddelande från i torsdags.

"Hög risk"

Ilkka Kivimäki är serieentreprenör och erfaren investerare på riskkapitalbolaget Inventure. Han är också engagerad i Startup Sauna som verkar i anslutning till Aalto-universitetet. Rent allmänt säger Kivimäki att det är bra att det finns flera olika finansieringsformer, men han varnar för att ha för höga förväntningar när det gäller investerarbaserad gräsrotsfinansiering.

– Risknivån är mycket hög när det gäller nystartade företag. Även för professionella riskkapitalinvesterare med lång erfarenhet, misslyckas i regel hälften av investeringarna, trots att de har gjort noggranna förstudier. Det finns anledning att tro att andelen är ännu större bland företag som söker gräsrotsfinansiering.

Därför råder Kivimäki dem som tänkt investera via gräsrotsfinansiering att välja en bransch man känner och förstår. Dessutom ska man inte satsa mer pengar än man har råd att förlora.

– Gör noggranna förstudier av företagen och plocka ihop en portfölj med fem till tio företag i stället för att satsa alla pengar i ett enda. Då förlorar man inte allt, även om ett företag misslyckas.

Ur företagets synvinkel kan gräsrotsfinansiering enligt Kivimäki vara ett bra alternativ om det enbart är pengar företaget är ute efter. Men via gräsrotsfinansiering får företaget inte del av den kunskap och erfarenhet som en professionell riskkapitalinvesterare kan ge.

– Ett ungt företagarteam som saknar internationell erfarenhet kan behöva mycket mer än bara pengar, säger Kivimäki.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning