Lättare att häva skydd av "passiva" varumärken

Elina Heikkilä och Pamela Lönnqvist jobbar med varumärkesfrågor på patentbyrån Boco IP. Bild: Arttu Ahlsten

Företag registrerar ofta en stor mängd varumärken som de sedan aldrig använder. En ny lag gör det lättare för andra företag att häva skyddet av ett sådant varumärke, om de till exempel själva behöver det.

Den irländska snabbmatskedjan Supermac's lyckades nyligen få hävt skyddet av en rad varumärken med prefixet "Mc" på produkter som McDonald's hade registrerat, men i praktiken aldrig använde. Supermac's, som har ett hundratal hamburgerrestauranger på Irland, hade lämnat in en klagan om saken till EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO, som beslöt att häva skyddet när McDonald's inte kunde ge tillräckliga bevis för att kedjan verkligen använde varumärkena i fråga.

Fallet har väckt en viss uppmärksamhet, eftersom hamburgergiganten McDonald's tidigare har gått segrande ur tvister om Mc-prefixet mot den betydligt mindre uppstickaren Supermac's.

Efter att den nya varumärkeslagen trädde i kraft i Finland i våras, är liknande fall att vänta också här. Det förutspår juristerna Elina Heikkilä och Pamela Lönnqvist som jobbar med varumärkesfrågor på patentbyrån Boco IP. När man tidigare var tvungen att gå till domstol för att få skyddet av ett varumärke hävt, räcker det nu med att vända sig till Patent- och registerstyrelsen.

– Det är betydligt enklare och billigare, vilket sänker tröskeln för andra företag att försöka häva skyddet av ett registrerat varumärke som inte används, men som ändå hindrar andra företag från att använda det, säger Heikkilä.

Ett företag registrerar ofta en mängd varumärken för säkerhets skull, till exempel för eventuella framtida behov, även om de i praktiken aldrig används. Skyddet är i kraft i tio år efter att det registrerats, men efter fem år måste företaget på ett trovärdigt sätt kunna bevisa att varumärket faktiskt används i praktiken.

– Det största problemet är ändå att många företag helt enkelt låter bli att registrera sina varumärken. Det är överraskande vanligt särskilt inom små och medelstora företag.

Enligt Heikkilä och Lönnqvist kan en orsak vara att många tror att det räcker med att registrera sitt firmanamn, trots att varumärket är en helt annan sak. En annan orsak kan vara att man tror sig vara skyddad av den finländska marknadens ringa storlek och det något udda språket.

– Om inte förr, så kan det bli problem när affärsverksamheten växer och företaget söker sig ut på den internationella marknaden.

Enligt Heikkilä och Lönnqvist håller kunnandet om immateriella rättigheter på att förbättras i Finland, men det finns fortfarande brister.

– I Finland registreras mycket färre varumärken än till exempel i Sverige. Där är man mera medveten om betydelsen av varumärken, säger Lönnqvist.

Enligt Lönnqvist och Heikkilä innebär den ändrade varumärkeslagen att vi går mer mot systemet i USA, där det är mycket viktigt att kunna bevisa att man verkligen använder de märken man har registrerat. Det måste göras med fem års mellanrum, också när ingen begär det.

Även om den nya varumärkeslagen gör att företagen måste vara mera uppmärksamma, anser Lönnqvist och Heikkilä att lagen i slutändan är bra. Den minskar byråkratin och förenklar processerna, och gör det lättare att registrera nya varumärken. Att gallra bland alla passiva varumärken är bara bra, anser de.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning