"Lättare att bygga ovan jord än under"

Så här skulle hållplatsen vid Karlavägen i Esbo se ut. Bild: Helsingfors stad/Hanna Kiema

Helsingfors fullmäktige klubbade på onsdagen enhälligt igenom projektplanen för den nya Jokerbanan. Samtidigt som ledamöterna överträffade varandra i lovord var det många som passade på att klämma åt det olycksaliga västmetroprojektet.

"Historiskt", tyckte bland annat historikern Laura Kolbe (C) och flera med henne om beslutet att bygga en spårväg från Östra centrum i Helsingfors till Kägeludden i Esbo. Samtidigt var det många som med det senaste metrofiaskot i färskt minne oroade sig för att också Jokerbanan skulle bli en liknande långkörare.

– Jokerbanan är bra, men vilka garantier har vi för att det här projektet håller sig inom budgeten? I projektplanen räknar man med en marginal på tio procent för oförutsedda utgifter, men det behövs någon påföljd om det inte räcker. Med västmetrons budgetöverskridningar skulle vi redan ha byggt en hel Jokerbana, sade Sami Muttilainen (VF).

Yrjö Hakanen (FKP) var inne på samma linje.

– Nu måste vi se till att det inte blir några upprepade budgetöverskridningar och skandaler som i fallet med västmetron. Den skada som västmetron gjort kollektivtrafiken i huvudstadsregionen har inte sin like, sade Hakanen, som fick igenom en kläm om att dra lärdom av västmetroprojektet då det gäller uppföljningen av att budgeten håller.

Jokerbanan skulle gå mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Bild: Helsingfors stad

Många var också oroliga över hur byggprojektet påverkar trycket på att höja biljettpriserna. Björn Månsson (SFP) föreslog att Helsingforsregionens trafik åtminstone tillfälligt måste kunna frångå principen om att biljettintäkterna ska stå för hälften av kostnaderna.

Biträdande stadsdirektör Pekka Sauri lugnade ledamöterna med att kostnadskalkylerna är grundliga.

– Nu bygger vi ovan jord och inte under. Då är det lättare att beräkna utgången, och vi har mer erfarenhet. Kostnadsberäkningarna håller samma nivå som i liknande projekt i andra länder.

Den totala kostnaden för Jokerbanans infrastruktur är enligt projektplanen 275 miljoner euro. Av summan ska Helsingfors punga ut med 124 miljoner euro medan staten bidrar med 84 miljoner euro.

Utöver de här kostnaderna kommer bland annat kostnader för själva spårvagnarna och depåerna. Sammanlagt beräknas den totala kostnaden vara nästan 460 miljoner.

Jokerbanan är en tvärlinje som går mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo, alltså samma rutt som för tillfället trafikeras av busslinje 550. Snabbspårvägen ska hålla en beräknad medelhastighet på 25 kilometer i timmen, mot 15 kilometer i timmen med vanlig spårvagn. Att Jokerbanan är snabbare beror bland annat på att avståndet mellan hållplatserna är längre, att vagnen har en egen körbana och förkörsrätt vid trafikljus.

Buss 550 är i dag den livligaste rutten i huvudstadsregionen med ungefär 40 000 passagerare per dygn under vardagar. Projektplanen räknar med att antalet passagerare på tio år kommer att öka med över en tredjedel, och till och med tredubblas till 2050 då nya bostadsområden byggs längs spåret.

Esbo stadsfullmäktige godkände för sin del projektplanen för Jokerbanan tidigare i veckan.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning