Lätt att få 60 000 nya arbetsplatser

Bild: Wilfred Hildonen

Finland har nu som EU-ordförandeland möjlighet att åtminstone väcka en diskussion om sanktionerna ändamålsenlighet. Så här kan det inte fortsätta.

Regeringen har ställt 60 000 nya arbetsplatser som mål för att få regeringsprogrammet i balans. För det behövs inte annat än mod och kurage.

Finland har alltid, då kontakterna varit goda, dragit stor ekonomisk nytta av att vara granne till Ryssland/Sovjet. Vårt lands största ekonomiska utveckling skedde kring 1880-talet då Finland industrialiserades mycket tack vare avsättningen i S:t Petersburg. Samlingspartiets föregångare, Ungfinnarna, var då till och med kritiskt till självständighetsivrarna.

På Kekkonens tid utjämnades de internationella lågkonjunkturerna genom handeln med Sovjet. Utan den hade avsevärt fler finländare emigrerat. Under alla 23 EU-år har vi haft en enda lång lågkonjunktur. Bara två gånger har arbetslösheten med knapp nöd sjunkit under sju procent. EU:s sanktioner mot Ryssland och vice versa har skadat både Ryssland och EU. Finland hör till de mest drabbade. Några EU-länder hade mod att ställa sig utanför sanktionera. Det har de knappast ångrat.

Hela vår industri har i någon mån drabbats men relativt mest jordbruket. Under de fem år sanktionerna pågått har 6000 jordbruk, främst mjölkgårdar, fått slå igen samtidigt som Ryssland har brist på mjölkprodukter. I någon form får jordbruksprodukter ännu exporteras.

Ett par månader före EU-valet efterlyste Nils Torvalds i en HBL-kolumn ännu hårdare sanktioner. Följderna vore ytterligare svårigheter för vår exportindustri och att några tusen fler jordbruk tvingas stänga. Ändå röstade tusentals jordbrukare på Torvalds som var SFP:s spetskandidat. Påståendet att Finland är världens mest ledarstyrda land tycks stämma.

Hela vårt samhället får på något sätt känna av sanktionerna. Ja, faktiskt också HBL som förr fick en del av Stockmanns avkastning. Sanktionerna medförde att Stockmann med svidande förluster tvingades stänga två varuhus i Ryssland. 6 000 högutbildade finlandssvenskar har i brist på jobb motsvarande utbildningen emigrerat från huvudstadsregionen. Orsaken till att utbyggnaden av Rysslands 5G-nät gick till Huawei och inte till Nokia har definitivt att göra med sanktionerna. Nokia missade därmed en affär i miljardklassen. Den smällen kan bli ödesdiger.

Är sanktionerna ens berättigade? Efter det olyckliga Irak-kriget, där Natoländerna USA, England och Danmark medverkade, var inställningen till pakten i botten, speciellt i Frankrike och Tyskland. Natos berättigande ifrågasatts. Något måste göras. Fiender är viktigare än vänner, visste redan strategen Machiavelli på medeltiden.

Naturligtvis förstod Natostrategerna att en inbjudan till Ukraina att bli Nato-medlem skulle få Ryssland att agera. Deras livsviktiga flottbas på Krim skulle ju då tillfalla Nato. Krim har tillhört Ryssland i 500 år. 75 procent av invånarna är ryssar. Också en övervägande del av den ukrainska befolkningen på Krim ville lämna det vanstyrda Ukraina som inte ens betalar pensioner. Enligt opinionsundersökningar, som det är fritt att göra, vill över 90 procent av invånarna att Krim förvaltas av Ryssland.

Helt huvudlöst är också vissa EU-länders motstånd mot den andra gasledningen till Tyskland. Det kan faktiskt stämma att Sibirien döljer så mycket naturgas att den skulle täcka hela Europas energibehov i 100 år. Bilar, kraftverk, uppvärmning; allt kan fungera med naturgas som minimalt avger koldioxid. Det visar att man hellre tar politiska poäng och låter gasen strömma upp i atmosfären genom den smältande permafrosten än stoppar den globala uppvärmningen.

Men Natostrategerna fick rätt. Det inre hotet mot Nato undanröjdes. Nu är medlemmarna till och med villiga att gå med på höjd medlemsavgift till stor fröjd för USA:s krigsindustri. Finland har nu som EU-ordförandeland möjlighet att åtminstone väcka en diskussion om sanktionerna ändamålsenlighet. Så här kan det inte fortsätta.

Ulf Johansson Esbo

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning