Latinamerikas machokultur en utmaning för hjälparbetarna

Arja Koskinen leder Finska missionsällskapets arbete i Latinamerika sedan 2014. Bild: Sonja Hellsten

– I Venezuela hjälper vi folk att överleva. I Colombia försöker befolkningen återgå till ett normalt liv efter ett långt inbördeskrig. I Bolivia hjälper vi unga barnarbetare att få utbildning så de kan lämna gruvan.

Det här säger Arja Koskinen, Finska missionssällskapets regiondirektör för Latinamerika. Hon har nyligen gjort en rundresa genom FMS:s programländer Bolivia och Colombia.

Missionssällskapet stöder via samarbetspartner både kyrkligt arbete och utvecklingsprojekt i världsdelen. I Venezuela bedrivs enbart kyrkligt arbete, i Colombia och Bolivia är spektret bredare och omfattar också utvecklingsarbete.

Latinamerika är inget lätt fält. Den katolska kyrkan dominerar, machokulturen är stark och situationen är svår för kvinnor och barn. Fattigdomen är stor i Bolivia, Colombia är sargat av gerillakrig och Venezuela i praktiken bankrutt med brist på allt.

– I Venezuela hjälper vi folk att överleva när det varken finns mat eller mediciner.

Drogtrafik

Colombia är egentligen inte så fattigt, men ursprungsbefolkningens och afrocolombianernas situation är omöjlig. Den största gerillaorganisationen FARC har lagt ned vapnen, men nu vill landets paramilitär muta in dess forna domäner inklusive drogtrafiken.

– Landets befolkning vill bara ha fred, men vi har två generationer som aldrig upplevt ett normalt liv.

Finland har öppnat en ambassad i huvudstaden Bogota och statsminister Juha Sipilä har nyligen besökt Colombia.

I Bolivia samarbetar FMS med en inhemsk luthersk kyrka som verkar bland ursprungsbefolkningen.

– Kvinnornas ställning är mycket svår och urbefolkningens kvinnor har det ännu sämre. Vi försöker arbeta för deras rättigheter och utbildning. I Bolivia är barnarbete tillåtet, åldersgränsen sänktes nyligen till rekordlåga tio år. Vi arbetar för att barnarbetare ska utbildas och få alternativ till tungt och farligt arbete i gruvorna, säger Koskinen som själv vuxit upp vid en kalkgruva.

Bor i Nicaragua

Arja Koskinen har sitt högkvarter i Nicaragua, ett land som står utanför missionssällskapets intressesfär. Hon har hem och make i Bluefields på karibiska kusten.

I sitt andra hem, i Förby i forna kommunen Finby, blev hon som barn intresserad av språk och ursprungsfolk. På den vägen är hon fortfarande. Bakgrunden är översättarutbildning, doktorsgrad vid Åbo Universitet, (TY) i samiska, undervisning och forskning i finska och samiska vid Alta universitet i Nordnorge och Köpenhamns universitet. Som volontär deltog hon i en rad utvecklings- och språkprojekt i Nicaragua. Redan 1988 var hon där ett halvt år.

– Vi kallades Sandalistas. Jag hjälpte till där jag kunde, katalogiserade donationsböcker på ett universitet och deltog i ett skolbygge.

1992 kom hon tillbaka till Nicaraguas östkust där det finns flera olika ursprungsfolk som talar ett halvt dussin språk. Uppdraget var att medverka i ett internationellt tvåspråkighetsprojekt för urfolks-, kreol- och garifunabarn. I de två autonoma områdena på ostkusten lär sig alla sitt modersmål som första språk och spanska som andra språk.

1999 fick hon ett samtal från Finlands utrikesministerium som ville starta ett fyraårigt projekt på karibiska kusten. Det började år 2000 och Arja Koskinen sade upp sig från en säker tjänst vid Köpenhamns universitet.

– Det har jag aldrig ångrat, säger hon.

Efter projektet jobbade hon på det lokala universitetet URACCAN där för övrigt Tarja Halonen är hedersdoktor, och fortsatte med olika språk- och kulturprojekt.

På universitetet träffade hon sin man Clarence Gonzalez som hör till garifunafolket. År 2010 beslöt de att flytta till Finland för några år så han kunde fortsätta sina studier. Han är fiskeriingenjör, hade studerat i Tromsö i Norge och fick ett års doktorandstipendium vid Helsingfors universitet.

FMS:s regiondirektör Arja Koskinen och hennes man Clarence Gonzalez bor i Nicaragua. Bild: Sonja Hellsten

Arja Koskinen översatte för utrikesministeriet, hade konsultuppdrag och var koordinator för Finska missionssällskapets utvecklingsprojekt i Latinamerika, Mekongregionen och Etiopien tills hon 2014 utnämndes till regiondirektör för Latinamerika. Hon koordinerar fortfarande utvecklingsarbetet i världsdelen. Sedan februari i år koordineras det kyrkliga arbetet av Riikka Leskinen som är stationerad i Colombia.

Ålder: Födelsedag den 5 december.

Bor: I Nicaragua, har också ett hem i Finland.

Familj: Maken Clarence Gonzalez, syskon i Finland. Mor var evakuerad från Karelen, far finlandssvensk.

Utbildning: Diplomöversättare, 1998 fil dr vid Åbo universitet (TY).

Specialkunskap: Behärskar nio språk.

Bolivia: Har 11 miljoner invånare av vilka olika ursprungsfolken utgör 40 procent. FMS inledde sitt arbete i Bolivia 2004.

Colombia: Har 46,6 miljoner innevånare. Landet plågades av inbördeskrig 52 år. FMS:s arbete påbörjades 1988.

Venezuela: Har 31,5 miljoner innevånare. FMS påbörjade sitt arbete i landet 1989.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning