Låter Sverige anpassa sig till hundpolitiken?

Bild: Wilfred Hildonen

En klar majoritet av såväl Finlands som Sveriges folk skulle säkert godkänna att deras länder undertecknar FN-förbudet mot kärnvapen.