Låt oss inte glömma människan när vi talar om tekniken

Maskinen blir inte trött, kan den spotta ut tillräckligt mycket för att materialet sannolikt skall innehålla några enskilda pärlor – och här betyder pärlor någonting som programmeraren på förhand har bestämt.

Först arbetade David Cope sex månader för att utveckla ett datorprogram som skulle generera musik. Inte vilken musik som helst utan just sådan musik som han själv på förhand noggrant hade definierat:...