Låt också kommunerna producera vårdtjänster

Varför kan inte kommunen sköta till exempel hemvården genom ett avtal med landskapet?

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott gav i november 2018 det nya utkastet till betänkande om vård- och landskapsreformen. Förslaget innehåller enligt min mening ännu stora brister. Varför får inte en kommun i framtiden producera social- och hälsovårdstjänster? Service kan ges av landskapets affärsverk, av bolag, samfund, föreningar, stiftelser och privata yrkesutövare, men inte av kommunen. Varför kan inte kommunen sköta till exempel hemvården genom ett avtal med landskapet? Jag tror att närservicen fungerar bäst som en kommunal service, såsom vi har i de övriga nordiska länderna.Landskapet Nyland är ännu en valkrets enligt förslaget. Detta betyder i praktiken att de flesta ledamöter i landskapsfullmäktige kommer från Helsingfors, Esbo och Vanda. Till exempel Östnyland och Västnyland kommer att endast få några ledamöter i det nya fullmäktige, som består av 99 personer. Man kan nog tala om ett verkligt demokratiunderskott.Finansieringssystemet är enligt min mening problematiskt. Oberoende av kommunens verkliga utgifter för social- och hälsovården minskar varje kommuns skattesats lika mycket 2021, uppskattat med cirka 12 procentenheter. Sibbos skattesats skulle då vara 7,25. Med denna skattesats ska vi också finansiera lån för tidigare investeringar inom social- och hälsovården.

De kommande statsandelarna är också oklara och är delvis beroende av kommunernas utgifter för social- och hälsovården 2019 och 2020 och fastställs slutligen först 2021. Flera så kallade starka primärkommuners ekonomi kommer att bli beroende av statsandelar. Endast maximibeloppet per invånare för hur mycket en kommun kan förlora på reformen bestäms.


Med hopp om att reformen skjuts fram och att den nya riksdagen gör behövliga justeringar. Nyland behöver ingen landskapsreform. En social- och hälsovårdsreform kunde göras så att kommunerna får en större roll att producera närservicen, såsom jag förstått att bland annat en del av ordförandena för partiernas ungdomsorganisationer framförde i sitt "regeringsprogram" senaste vecka.


Kaj Lindqvist
 kommunstyrelsens ordförande (SFP), 
Sibbo


Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning