Låt medborgarnas röst höras

Professor Kimmo Grönlund 2012, då det första experimentet med genomtänkt folkopinion. Bild: MATHIAS_LUTHER

Om tre veckor firar vi den representativa demokratins höjdpunkt. Men medborgarnas röster borde höras också på andra sätt än via röstsedeln.

Det är viktigt med val och att vi medborgare utnyttjar vår rösträtt. Varje röst är faktiskt avgörande. Ändå finns det problem. Det är allt tydligare att vissa grupper i samhället inte ser poängen med...