Låt kulturen genomsyra samhället

"Så mycket är säkert att all kultur alltid är politisk, av den enkla anledningen att det är en politisk handling att vara engagerad."

Det finns ingenting som inte är kultur. Allt vad mänskligt liv handlar om är kultur. Det enda som kan åtskiljas från kulturen är naturen, såsom Unesco gör då världsarvet delas in i ett kulturarv och e...