Låt inte trollen vinna

Det är förunderligt hur mycket hat pälsnäringen i Österbotten möter, särskilt i online-diskussioner.

Jag frågar mig om pälsnäringens motståndare verkligen vet vem eller vad de kritiserar. Tror de verkligen att pälsnäringen här i Finland är så genomgående oetisk som de hävdar? Om de varit insatta, skulle de känna till de åtgärder pälsfarmarna vidtar för att trygga djurens välbefinnande – trots en del skräckexempel. Desto oftare uppvisar online-kommentarerna stor faktaresistens. Tydligt syns att merparten av pälsmotståndarna inte är intresserade av att diskutera eller förstå andra människors livssituation. Att pälsnäringen är en stor arbetsgivare och bringar inkomster till Finland tycks inte online-aktivisterna bry sig om. Deras taktik tycks främst vara att sprida hat ute på åtskilliga av våra dagstidningars webbsidor och sociala medier.

Frågas kan därför huruvida en stor del av pälsmotståndarnas fortgående utfall på nätet egentligen kan tänkas vara organiserad trollverksamhet med anonymt stöd bakom. Att söndra och härska har alltid varit intressant för vissa externa politiska makter. Att uppträda anonymt på Facebook är enkelt, och att trolla bakom falska profiler likaså. I dessa tider av cyberhot och trollfabriker hoppas jag verkligen hederligt folk besinnar sig, inte låter trollen vinna och att man på sikt kan komma underfund med vem, och vad, som verkligen lurar bakom fasaden.

Torbjörn Anderssén Jakobstad

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00