Låt häxorna flyga fritt

Det känns lite fegt att ge sig på några oskyldiga häxor utan att också utmana vår kristna kyrka.

I Tobias Petterssons krönika (HBL 26.8) om den stigande trenden av häxeri och astrologi ondgör han sig över den skada och de björntjänster dessa fenomen gör då de sammanlänkas med till exempel feminismen. Argumentationen är i sig begriplig; liksom Pettersson har också jag svårt att tro att stjärnor och kraftstenar skulle vara lösningen på samhälleliga problem. Att ställa dessa ockulta rörelser till svars för att de inte är vetenskapliga metoder känns däremot lite orättvist. Varför ifrågasätter inte Pettersson då också religionerna? Ytterst få vetenskapliga bevis finns för att det skulle existera någon gud över huvud taget, eller för att böner skulle lösa problemen i världen. Det känns lite fegt att ge sig på några oskyldiga häxor utan att också utmana vår kristna kyrka.

Skeptikern Nils Mustelin grundade på sin tid sin "spåralogi" som lekfullt påstod att människans öde berodde på var i Helsingfors treans spårvagn befann sig då hen kom till världen. Med detta ville han påvisa det meningslösa med just astrologi men också annan form av tro på det övernaturliga. Men religionens funktion, liksom häxeriets och astrologins, kan väl vara att hitta en inre kraft eller harmoni i sig själv. Med hjälp av denna kraft kan man sedan förhoppningsvis ta itu med problem på ett konkretare plan.

Så länge man genom sin verksamhet, liksom Pettersson skriver, "inte skadar andra", och så länge man inte tror att problemen i världen löser sig av sig själva, så kan väl häxor, likväl som andra troende, få flyga fritt.

Tobias Zilliacus, Helsingfors

Svar Tack till Tobias Zilliacus för kompletteringen. Udden i krönikan riktar sig inte mot individens rätt att på olika sätt sträva efter inre balans, utan mot tillämpningen av vidskepliga metoder på samhälleliga problem, i det här fallet på jämställdhetsfrågor. Syftet med texten är också att problematisera den omfattande och lukrativa affärsverksamhet som utnyttjar människors sårbarhet genom att fakturera för blufflösningar på verkliga problem. Det förfarandet uppfattar jag inte som oskyldigt.

Tobias Pettersson, journalist, HBL

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning