Låt folk sköta pandemin efter eget förstånd

Finland har bommat igen gränsen och i praktiken har allt avstannat vad gäller utbyte av kultur, handel, turism och familjebesök över gränsen.

Finlands utrikesminister erbjöd förra veckan med "kall hand" Norrbotten hjälp vad gäller coronapandemin, utan att ta hänsyn till svenska Tornedalens sköra kultur och språk.

I 200 år var de svenska tornedalingarna hårt begränsade av nationalistiska svenska strömningar med främst språkförtryck som vapen. De senaste decennierna har förståelsen dock ökat gällande meänkieli och den tornedalska kulturen från svensk sida.

Vad utspelar sig nu vid "världens fredligaste gräns" vid Torne älv i och med coronapandemin?

Finland har bommat igen gränsen och i praktiken har allt avstannat vad gäller utbyte av kultur, handel, turism och familjebesök över gränsen. Är det ett fredligt beteende att i ett område som Torneälvdal där den finska kulturen och språket är djupt nedärvt i folket sedan mycket längre tid i historien än 200 år?

Vill Finland och ministrarna i Helsingfors hjälpa med "varm hand" vore det bra att öppna gränsen och låta folk sköta coronapandemin efter eget förstånd. Ingen vill avsiktligen smitta ner någon annan vid "världens fredligaste gräns".

Leo Eriksson-Kalla, Stockholm, Sverige

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning