Låt fackmännen komma till tals

Jag har blivit överraskad över att personer med ensidiga spetsforskarrön för det mesta kommit till tals.

Jag tackar för de fina debattinlägg som Anders Sjövall (HBL 30.3) och Peter Elg (HBL 3.4) har kommit med. Det ser ut som "jag tror"-mentaliteten så småningom skulle komma i skymundan och man låter fackmännen komma till tals. Jag skriver till 100 procent under Sjövalls inlägg och har på senare tid blivit överraskad över att personer med ensidiga spetsforskarrön för det mesta kommit till tals i så här omfattande frågor, som inomhusklimat och människans hälsa.

Både Sjövall och Elg, som skaffat sina breda kompetenser inom var sitt område, vet vad de talar om och vi borde på bästa möjliga sätt ta vara på deras kunskaper.

Sune Främling VVS-tekniker med 52 års erfarenhet inom VVS-planering, -övervakning, -projektledning, -utvecklingsuppdrag och energiforskning, Kyrkslätt

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning