”Låt ej sången vara slapp, ej svag, ej bekymmerslös” – i birgittasången möts det nordiska och centraleuropeiska kulturarvet

Då man sjunger birgittasång känns det som om man bara öppnar sig och blir en del av akustiken, säger musikern Sofia Lindroos. Bild: Cata Portin

För Sofia Lindroos blev mötet med den gregorianska sången en vändpunkt, en upplevelse av frid. – Birgittasången är en motvikt till annan sång i mitt liv, vilken ofta varit prestationsinriktad och där förmågan att producera en bärande ton stått i centrum.

Den gregorianska sången är något många närmast förknippar med katolicismen och Centraleuropa, men den är också en del av kulturarvet i Finland. Inom birgittinorden var sången ytterst viktig – orden so...