Låt Bemböle skola bestå!

Av någon anledning finns det personer vilka som sitt livsmål uppställt att få Bemböle skola nedlagd.

Sedan 1923 pryds korsningen av den gamla Kungsvägen och Åbovägen av en praktbyggnad i tegel. Jag avser Bemböle skola, som tillsammans med kaffestugan utgör det historiska inslaget i en i övrigt bortplottrad omgivning. Säkerligen nog så begärliga objekt för samhällets grynderföretag. Ingen har visserligen ännu hotat med att stänga kaffestugan, men med jämna mellanrum har angrepp riktats mot skolan. Dessa angrepp gäller inte byggnaden i sig – ett rivningsbeslut vore en kulturskandal utan like. Däremot återkommer planerna på att avveckla skolan med jämna mellanrum. Så också i år.

Av någon anledning finns det personer vilka som sitt livsmål uppställt att få Bemböle skola nedlagd, med hänvisning till mer eller mindre svajiga ekonomiska uträkningar och kortsiktiga elevprognoser. Angreppen kommer alltid från samma håll. Mot hårdföra tjänstemän, vilkas nit vore värda ett bättre syfte, står en enad elevkår, jämte föräldrar och lärare. Hittills har motståndet mot de destruktiva planerna varit starkt nog för att få ärendet framskjutet, med bordläggningar och nya utredningar. Måtte detta lyckas också nu!

Nedläggningen av ett välfungerande skolsamfund, ett omistligt lokalt kulturcentrum i sitt slag, vore en irreparabel katastrof. Stå på er, alla ni som kämpar! Och politiker – visa er värda det förtroende ni fått och ta ert ansvar! Låt Bemböle skola bestå!

Nalle Valtiala Grankulla

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03