Låt barnen påta i mull – det gör dem friskare

Bild: Niklas Tallqvist

Ibland finns det enkla och billiga lösningar på besvärliga problem. Till exempel bättre immunförsvar för barn på bara en månad när de fick jobba med mull på daghemmets gård, vilket färsk forskning visar.

Det är välkänt att ett liv med nära kontakt med naturen ger ett bättre immunförsvar. I takt med urbaniseringen har naturkontakten blivit liten eller obefintlig för många. Vårt liv är för sterilt – och...