Låt arbetstagarna och arbetsgivarna komma överens

Det är möjligt att rätta till bristerna i vår nuvarande lagstiftning genom en enkel justering i en enda paragraf.

Fackförbunden har, precis som professor Pekka Mattila konstaterade i sin I dag-kolumn (HBL 26.3), allt svårare att locka till sig medlemmar och argumentera för sin roll. Förändringarna på arbets...