Låt alla pojkar som vill studera vid gymnasium

Av de cirka 36 000 som varje år blir studenter är 24 000 unga damer, men endast 12 000 unga män.

Med anledning av Susanna Ginmans ledare (HBL 22.11) där hon framhåller att det är viktigt att uppmärksamma "även om det varken är kvinnornas eller invandrarnas fel" de talrika männens svåra situation måste vi gå cirka 50 år bakåt i tiden då skolväsendet förnyades.

Klasserna indelades då i låg- och högstadium och gymnasium. Alla skolor blev samskolor och ingen behövde gå om klassen, man gav stödundervisning vid behov. De som hade det bästa medeltalet på högstadiets sista klass fick fortsätta till gymnasiet och resten fick sluta skolgången. Resultatet har blivit att 70 procent av flickorna, men bara 30 procent av pojkarna, får studera vidare mot studentskrivningarna.

Orsaken är att flickornas pubertet numera börjar redan vid tio års ålder, men pojkarnas först i 12–14-årsåldern. Då eleverna är 15 år är flickorna redan unga damer som kan planera sin framtid medan pojkarna är mitt uppe i puberteten. De kan inte koncentrera sig i studierna eller tänka på sin framtid. De spelar fotboll, ishockey och är i opposition mot lärare och föräldrar. Skolan orkar de inte med förrän senare och då är det för sent.

Av de cirka 36 000 som varje år blir studenter är 24 000 unga damer, men endast 12 000 unga män. Om likvärdighet skulle råda borde 18 000 män bli studenter. Alltså har 6 000 15 år gamla pojkar årligen bedömts att inte vara så intelligenta att de kan studera vid universitet.

I Finland finns cirka 50 000 män som inte finns upptagna i några register. Det finns duktiga kvinnor som studerat, skaffat sig ett yrke och har ett bra jobb. De skulle gärna hitta en lämplig ledig man att gifta sig med, men det är svårt då det finns så många fler utbildade kvinnor än män. De vill inte ha barn med en arbetslös man som inte har något yrke.

Det bästa vore om alla män som vill fortsätta studera vid ett gymnasium skulle antas. Möjligheten att gå om klassen borde också återinföras. Feminister som har som sin uppgift att kämpa för jämställdhet mellan könen kan säkert ställa sig positivt då det gäller att få detta problem löst. Det är viktigt både för männen och för kvinnorna och även för hela Finlands folks framtid.

Olof Palmgren medicine- och kirurgie doktor, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning