Läsvärd genomgång av det litterära fältet

Foto på hemvägen från medlemsresa till Riga hösten 2001. Fr. v. Bodil Lindfors, Margaretha Hupa, Merete Jensen, Susanne Ringell och dåvarande ordförande Thomas Wulff. Bild: Finlands svenska författareförenings kansli/Ingmar Svedberg

Författareföreningens historia visar hur författare, förläggare, stipendiefonder, politiker, entreprenörer, prisdomare, litteraturkritiker, forskare och en rad andra aktörer deltar i maktspelet om hur litteraturen ska bedömas, värderas, normeras och regleras.

I januari 1919 grundades Finlands svenska författareförening (FSF) på initiativ av förläggaren Werner Söderhjelm. Föreningen firade häromdagen sitt 100-årsjubileum med bankett på Svenska Teatern i Hel...