Läskunnighet i forskning

Forskare är alltid färdiga att omvärdera sina antaganden och tidigare kunskap. Det gör också att de ofta är försiktiga med att dra kategoriska slutsatser.

Tim Johansson lyfter fram viktiga frågor om forskning och dess trovärdighet i sin krönika om alkoholforskning (HBL 3.9). Eftersom forskning lyckligtvis allt oftare publiceras öppet på nätet, behöver vi också i samhället en större förståelse för hur forskning fungerar och hur kunskap byggs upp. Enskilda undersökningar ger sällan resultat som man kan dra väldigt långtgående slutsatser av. Det handlar tvärtom om en långsam process av kunskapsbygge. Som Johansson visar behövs det mycket sakkunskap för att kunna tolka enskilda resultat och uttala sig om deras betydelse.

Forskare är alltid färdiga att omvärdera sina antaganden och tidigare kunskap. Det gör också att de ofta är försiktiga med att dra kategoriska slutsatser. Det misstolkas ibland som osäkerhet. Likaså drar sig forskare ofta för att göra alltför stora förenklingar, också sådana som kunde behövas för att popularisera forskningens resultat. Förenklingar och popularisering blottar lätt för kritik, både av kolleger och av allmänhet. Men i dessa tider, då Nasas fina rymdbilder på webben fylls med kommentarer där man beskyller dem för att vara förfalskningar – jorden är ju uppenbart platt! – och propaganda mot vacciner sprids, är det viktigare än någonsin att vi är medvetna om vad forskning egentligen är och hur den går till. Detta kan inte understrykas tillräckligt till exempel i skolundervisningen. Den som uttalar sig allra mest tvärsäkert och övertygande är inte alls den som nödvändigtvis har mera rätt än den som försynt försöker nyansera saker och ting. I verkligheten är allt oftast så oändligt mycket mer komplicerat än det ser ut.

Öppenheten är en viktig del av dagens vetenskapliga arbete. För att forskningen ska vara transparent och resultaten möjliga att verifiera behöver vi i vår digitala tid betydande infrastruktur och kompetens för att dokumentera och ta hand om forskningsdata och den programvara som behövs. Så mycket som möjligt bör sparas och delas. Endast då är forskningen möjlig att granska och reproducera. Men öppen forskning bidrar också till att ny kunskap sprids effektivare, resurser kan användas effektivare och den underlättar samarbete. Vi måste uppskatta och förstå vetenskapen, för utan den har vi snabbt mycket stora problem.

Jessica Parland-von Essen Grankulla

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03