Läs själv eller läs högt om nallar och trädgårdstomtar

Bild:

Krammärkt nallepower 
Henrika Andersson: Nagu-nalle och kastasdjuren. Förlaget M, 2019. 
När Nagu-nalle hamnar på sjukhus med sin pojke Edi får han användning för sin superkraft...