Lars Vilks ser sitt liv efter Muhammedteckningarna som ett pågående konstprojekt

Konstnären Lars Vilks är aktuell i Svenska Yles serie Aktivisten. Bild: Carsten Bundgaard/AP

För tolv år sedan blev konstnären Lars Vilks en nyhet över hela världen efter att ha tecknat profeten Muhammed som rondellhund. I dag lever han under polisbeskydd, och fortsätter måla rondellhundar.

Det var 2007 som allting fick sin början. Lars Vilks bjöds in till en utställning kring hunden i konsten och fick idén att kombinera två aktuella fenomen: dels uppståndelsen kring Jyllands-Postens Muh...