Lars Soncks levnadsbana förvanskas

Vilseledande marknadsföring åstadkoms ofta med målande beskrivningar.

Vilseledande marknadsföring åstadkoms ofta med målande beskrivningar, men det kan uppkomma även genom ett årtals torra siffror. En kaféföretagare har fått etablera sig i Berghälls kyrkas förrättningskapell och kallar sitt företag "Café Sonck 1912". Eftersom årtal efter ett firmanamn alltid uppfattas som året för dess grundande är detta en förvanskning av arkitekt Lars Soncks levnadsbana som, om det vill sig illa, kan gå till historien.

De närmast anhöriga, dottersönerna har inte blivit tillfrågade, är införstådda med att jag reagerar. Som systerdotterdotter till Lars Sonck och tack vare åldersskillnaderna har jag trevliga minnen av honom på 1930-talet.

Kaféets reklampaket och reklamkort är i två avseenden motsägelsefulla: man blandar in kyrkans invigningsår och påstår att "konsertkaféet finns i kyrkans stenfot". Nå, hela kyrkan är ju av vacker grå granit och i ett stenfotskyffe ordnar man inte konserter. Församlingen använder själv förrättningskapellet och dess rymliga tambur under lördagar och söndagar.

Att hänvisa till kafé Engel vid Senatstorget är inte relevant. Det är allmänt känt att C.L. Engels verksamhet inföll under första hälften av 1800-talet. Sonck dog 1956 vilket betyder att de upphovsmannarättsliga 70 åren ännu inte har förflutit. Ett domstolsutslag skulle vara ganska klart, men så långt skall vi väl inte behöva gå. Berghälls kyrkkafé skulle vara ett sakligt namn.

Gun Winter Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning