Läropliktsåldern höjs till 18 år – Li Andersson presenterade reformen för niondeklassare i Reso

Niondeklassarna Emilia Sundén (till vänster), Essi Tuokko och Raman Veisi från 7-9-skolan Vaisaaren koulu i Reso intervjuade undervisningsminister Li Andersson (VF) i Reso stadsbibliotek på måndagen. Bild: Mikael Piippo/SPT

Regeringen vill göra utbildning på andra stadiet gratis från och med nästa år. De elever som går ut grundskolan i år omfattas ändå inte av reformen och får lov att köpa sina läroböcker själva.

Över 200 niondeklassare från Vaisaaren koulu i Reso fick på måndagen möjlighet att höra om regeringens läropliktsreform direkt av undervisningsminister Li Andersson (VF). Andersson besökte Reso stadsbibliotek och svarade på elevernas frågor om regeringens plan att höja läropliktsåldern i Finland till 18 år.

Det visade sig att största delen av niondeklassarna hade koll på huvuddragen i läropliktsreformen, men Andersson passade ändå på att berätta varför regeringen vill säkerställa att alla som går ut grundskolan också slutför en utbildning på andra stadiet.

– Analyserna och statistiken visar att kompetenskraven kommer att höjas i Finland. Sysselsättningen bland dem som endast har en grundskoleexamen sjunker hela tiden, vilket är logiskt eftersom antalet jobb där man kan utveckla hela sin yrkesskicklighet på arbetsplatsen minskar på den finländska arbetsmarknaden.

Undervisnings- och kulturministeriet har meddelat att läropliktsreformen träder i kraft nästa år och att den första årskursen som omfattas av den förlängda läroplikten är de som går ut grundskolan 2021.

Undervisningsminister Li Andersson (VF) besökte Reso stadsbibliotek i måndags och fick en fråga om sitt eget medeltal i grundskolans avgångsbetyg. – Medeltalet på mitt betyg var ganska bra när jag gick ut nionde klass. Jag hade över 9 i medeltal och fortsatte mina studier vid gymnasiet Katedralskolan i Åbo. Bild: Mikael Piippo/SPT

Olika uppskattningar om kostnaderna

Enligt regeringen förutsätter en förlängning av läroplikten att utbildningen på andra stadiet är avgiftsfri. I regeringsprogrammet har man reserverat 107 miljoner euro för förlängningen av läroplikten och för verkställandet av en avgiftsfri utbildning på andra stadiet år 2023.

Andersson säger att regeringens nuvarande uppskattning av läropliktsreformens årliga kostnader är 129 miljoner euro. Tidigare har Kommunförbundet uppskattat att reformen kostar 183 miljoner euro per år.

– Skillnaden i summorna beror bland annat på vilken modells datorer som införskaffas och andra liknande faktorer, säger Andersson.

Enligt henne finansieras läropliktsreformen med inkomster från ett omfattande skattepaket som regeringspartierna arbetade fram under regeringsförhandlingarna.

– Utvidgningen av läroplikten är en del av den allmänna ram som vi kommit överens om i regeringsförhandlingarna. Reformen för med sig bestående tilläggskostnader, så det behövs också bestående tilläggsinkomster i statsbudgeten.

"Vi måste köpa våra böcker själva"

Eleverna som satt i Reso stadsbibliotek avslutar sin grundskola i år och omfattas därför inte av läropliktsreformen. Det betyder att de lär bli tvungna att bekosta sina läromedel på andra stadiet själva medan årskurserna efter dem får sitt studiematerial gratis.

– I övrigt är det här en bra reform men för elever i vår ålder känns den motstridig eftersom vi måste köpa våra böcker själva. Sedan blir det svårt för oss att sälja böckerna vidare eftersom årskurserna efter oss får sina böcker gratis, säger niondeklassaren Essi Tuokko.

Enligt Andersson utreder Utbildningsstyrelsen olika sätt att öka återanvändningen av läromedel på andra stadiet. En möjlighet kunde vara att kommunerna köper begagnade böcker av studerande som utexamineras under övergångsperioden för att sedan låna ut dem till yngre studerande.

Måndagens evenemang i Reso var det första där undervisningsminister Andersson träffade elever i årskurserna 7-9 för att berätta om läropliktsreformen. Undervisnings- och kulturministeriet kommer att arrangera fler liknande evenemang på olika håll i Finland medan beredningen av reformen är i gång.

Sanna Marins (SDP) regering har som mål att säkerställa att alla som går ut grundskolan slutför en utbildning på andra stadiet.

I regeringsprogrammet står det att läropliktsåldern höjs till 18 år. Vidare står det att läroplikten kan innefatta olika studie- och stödformer som kan inkluderas i examina på andra stadiet, bland annat tionde klasser, folkhögskolor, verkstadsverksamhet, rehabilitering och handledande utbildning.

Enligt regeringen förutsätter en förlängning av läroplikten att utbildningen på andra stadiet är avgiftsfri.

Regeringens mål är att läropliktsreformen träder i kraft år 2021.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning