Larm från vårdfacket: En av tre anställda utsätts för sexuella trakasserier eller våld

Sexuellt våld var vanligast inom den psykiatriska vården, inom rehabiliterande vård och inom dagkirurgin. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Sexuella trakasserier drabbar speciellt unga som branschen inte har råd att förlora, enligt vårdfacket Tehy.

Vårdfacket Tehy genomförde i våras en enkät om upplevelser av våld bland de anställda. Av de över 4 000 fackmedlemmar som svarade på enkäten hade cirka en tredjedel upplevt sexuella trakasserier på arbetsplatsen under sin karriär.

Ett mycket allvarligt problem, slår vårdfacket Tehy fast.

– Jobbet inom social- och hälsovården kräver att man är fysiskt nära sina klienter, och man måste kunna göra sitt jobb utan att vara rädd för att bli antastad. Om man måste börja ha ett säkerhetsavstånd till sina klienter blir det omöjligt att jobba, säger arbetslivsexperten Kaija Ojanperä.

– Det måste finnas tillit, säger hon.

Också tidigare har man enligt Ojanperä gjort liknande undersökningar, men resultaten var ändå överraskande den här gången. Varför är siffrorna fortfarande så höga – har ingenting gjorts eller har åtgärderna varit otillräckliga? frågar sig Ojanperä.

Ett brett spektrum av våld

Sexuellt laddat prat, sexuella anspelningar och kommentarer om klädsel eller privatliv är några av de former trakasserierna tagit.

Trakasserierna utfördes främst av klienter, men också av kolleger. Dessutom uppgav en mindre andel att de blivit trakasserade av anhöriga eller någon annan som följt med klienten till sjukhuset.

Av de anställda under 35 år hade närmare hälften upplevt trakasserier.

Sexuella trakasserier är vanligt speciellt inom socialtjänsterna.

Sex procent av dem som svarade hade upplevt sexuellt våld, vilket kan betyda till exempel våldtäkt, att tvingas till sex eller andra grova fysiska eller psykiska övertramp. Också detta var vanligast bland de unga arbetstagarna.

Det sexuella våldet kan yttra sig som försök att kyssa den anställda eller röra vid hens kropp. Sexuellt våld förekommer mest inom den psykiatriska vården, inom den rehabiliterande vården och inom dagkirurgin.

Läs också Emelie Gardbergs krönika: När dirigenten bjöd upp mig till sitt rum

"Ingen ska behöva känna skam"

Facket fördömer våldet starkt och hänvisar till nolltolerans.

– Det sexuella ofredandet måste tas på allvar i organisationernas ledningar. Det måste finnas tydliga handlingsplaner för hur problemen ska åtgärdas. Det är det enda sättet att få slut på trakasserierna.

Det innefattar också att arbetstagarna har klara modeller för vad de ska göra om de upplever sexuellt våld eller trakasserier. Ingen ska behöva känna skam, säger Ojanperä.

– Vi har försökt uppmuntra våra medlemmar att anmäla fallen så att problemen kan åtgärdas. Men ämnet är fortfarande väldigt känsligt och alla vågar inte prata om vad de varit med om, säger Kaija Ojanperä.

Här har ändå diskussionen öppnat upp ordentligt efter metoo, säger hon.

Frågan är speciellt viktig eftersom unga kvinnor redan känner sig hårt belastade i branschen.

– Vi har inte råd att förlora dem.

Texten har uppdaterats.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning