Lärkans drill är ett miljölarm – ny bok visar klimatförändringen ur fågelperspektiv

Sånglärkan är en av de fåglar som anländer allt tidigare till sina häckningsområden. I år har de första lärkorna redan anlänt, men om de tidigarelägger häckningen riskerar ungarna att kläckas innan det finns tillräckligt med föda för dem. Bild: Heikki Eriksson

Drastiska förändringar i fåglarnas liv visar hur klimatförändringen slår mot redan rubbade miljöer. Om vi agerar snabbt kan vi åtminstone köpa tilläggstid för mångfalden i vår unika natur, lyder budskapet i en ny fågelbok.

Att flyttfåglarna anländer tidigare om våren är bekant, men att fåglar också lägger äggen tidigare, att kattugglan ändrar färg eller att gråsparven krymper i storlek är mindre kända tecken på hur fåge...