Lärdomar ur Nokias annus horribilis

Enligt egen utsago tar Supercells vd Ilkka Paananen knappt några beslut alls. De anställda jobbar i stället i små, självorganiserande team som tar snabba beslut. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Företagskulturen utgör det avgörande vägskälet mellan storhet och dödsspiral. Lärdomen blir extra tydlig då man jämför Nokia med Supercell.

Åren 1966–1976 tilldelades varje kines ett exemplar av propagandaskriften Maos lilla röda. Där förekommer begreppet "papperstiger", varmed Mao Zedong avsåg något som ytligt sett verkar starkt, rentav...